Varför PRO Services?

Det finns många anledningar varför arbetsrelaterad stress borde reduceras. Med PRO Services som er professionella stresshanteringspartner säkerställer ni att följande utmaningar hanteras i er organisation:

  • 2019 kostade arbetsrelaterad stress Schweiziska arbetsgivare runt 7,6 miljarder Schweiziska franc. Det motsvarar 1490 Schweiziska franc per anställd i genomsnitt.

  • Chefer i företag med 200 eller färre medarbetare som står under hög eller mycket hög psykisk stress, uppger att de är bara är effektiva ca 48% av sin arbetstid. Medarbetare med låg eller medelmåttig psykisk stress uppger att de är produktiva 65% av sin arbetstid.

  • Arbetsrelaterad stress orsakar produktivitetsförluster. Dessa står för 70-90% av alla stressrelaterade kostnader i ett samhälle.

  • I Schweiz lider 21% av alla anställda “mycket ofta” av arbetsrelaterad stress. Stress är en av huvudorsakerna till frånvaro från arbetsplatsen.

  • 49% av de som är stressade känner sig emotionellt utmattade i förhållande till sitt arbete. Detta är ett tidigt tecken på utbrändhet. I Schweiz varar sjukskrivningar på grund av utbrändhet i genomsnitt 18 månader längre än sjukskrivningar för andra orsaker.

  • I Storbritannien visar statistik från HSE att stress, depression och ångest var orsaken bakom 57% av alla förlorade arbetsdagar 2017**/**2018.

  • Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) i Storbritannien har visat att ungefär en femtedel av all personalomsättning är relaterad till stress på arbetsplatsen.

  • Arbetsrelaterad stress gör det tre gånger mer sannolikt at anställda lämnar sina jobb och under tiden den pågår påverkar den både strategiskt tänkande och kreativitet negativt. “Presenteeism”, att arbeta trotts att du inte mår bra, står för 1.5 gånger så mycket förlorad arbetstid som frånvaro. Kostnaderna för presenteeism där den anställda har psykiska hälsoproblem kostar £605 per anställd i Storbritannien.

  • Stress på arbetsplatsen kan orsaka fysiska problem så som humörsvängningar, störd sömn, huvudvärk, magproblem, högre blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar.

  • Friskare anställda som arbetar under hanterbara stressnivåer kommer vara lyckligare och mer positiva vilket hjälper till att upprätthålla en stark och hälsosam arbetsplatskultur vilken främjar kreativitet och produktivitet.