Hur vi hjälper er

PRO Services är ett Stresshanteringsföretag som hjälper er att förbättra både era anställdas och ert företags hälsa genom att identifiera och avlägsna orsakerna till negativ stress på arbetsplatser.

Våra stresshanteringslösningar är unika för varje kund och anpassade till era behov. Genom hela processen involverar vi era medarbetare och håller dem uppdaterade, detta gör förändringsprocessen mindre stressig för alla involverade.

De övergripande stegen som vi tar tillsammans på vår Professional Stress Management Journey är:

Mätning av stressnivåer

Det första vi frågar är: Vet du hur dina anställda mår? Vi hjälper dig följa dina anställdas välmående över tiden och identifierar grupper som är i riskzonen på grund av stress.

Vår online undersökning, som vi kallar vår Professional Stress Tracker, är en undersökning i två delar. Den första delen är en vetenskapligt validerad undersökning som identifierar grupper som lider i stress. Den klassificerar grupper som varandes i ett tillstånd av låg risk, ömtåliga, utmanade och hög risk på grund av stress. Den andra delen är en uppsättning av kringfrågor som är designade för att kunna indikera vilken typ av motåtgärder som bäst skulle tjäna gruppen och företaget som helhet.

Vår Professional Stress Tracker kan användas oberoende av våra andra tjänster, som en del av er företagshälsa, för att regelbundet bevaka stressnivåerna i företaget.

Identifiering av stresskällor

Vi använder olika verktyg för att identifiera stresskällor så som intervjuer, workshops, observationer och läsandet av företagspolicys. Vilka metoder vi använder beror på vår kund.

Exempel på områden vi granskar är hur individuella arbetsuppgifter utförs, design av olika roller, lagarbete, resursanvändning, tillgängliga resurser, behov av utbildning / vidareutbildning, kommunikation inom grupper och företaget, riskhantering, policies, arbetsmiljö m.m. Vi grundar vårt val av de områden vi granskar på rådande forskning.

Fastställande av passande motåtgärder

Genom att analysera den data vi samlat i de föregående stegen, tidigare erfarenheter och forskning tar vi fram ett brett urval av möjliga motåtgärder vilka kan inkludera allt ifrån automatisering av monotona och tidskrävande arbetsuppgifter till processer för att förbättra samarbete och kommunikation.

Motåtgärderna kommer vara skräddarsydda för att passa dina anställdas behov av minskade stressnivåer, vilket kommer öka effektivitet och produktivitet så väl som förbättra produkt / servis kvalitén. För att kunna förse er med bästa möjliga slutresultat, och de mest effektiva motåtgärderna i alla identifierade stressområden, samarbetar vi med ett brett urval av konsulter som specialiserat sig i olika områden av företagslivet så som kommunikationsexperter, organisationskulturspecialister och organisationspsykologer.

Val av motåtgärder

För att hjälpa er att välja rätt motåtgärder för ert företag och era lag, förser vi er med en konsekvensanalys som visar hur stor påverkan motåtgärderna uppskattas ha på individuella anställda, grupper och företaget som helhet.

Ni har det slutgiltiga ordet om vilka motåtgärder som ska implementeras. Vi finns där för att guida och stödja er under beslutsprocessen.

Införandet av valda motåtgärder

Hur motåtgärderna införs kommer bero på vilka motåtgärder ni har valt. Oavsett process, kommer vi förse er med en plan som ger en översikt om hur, varför och när. Vi kommer vara er partner varje steg på vägen.

Motåtgärderna kommer vara skräddarsydda för att passa era anställdas behov av lägre stressnivåer vilket kommer öka effektiviteten, produktiviteten och hjälpa till att förbättra produkt- och servicekvaliteten.

Uppföljning av motåtgärderna

Sex månader efter införandet av motåtgärderna gör vi en uppföljande mätning av stressnivåerna för att säkerställa att de har gått ner.