Artiklar

För att främja kunskapen kring arbetsrelaterad stress och hur den påverkar anställda och företag samt vad du kan göra för att hantera problemet, publicerar vi med jämna mellanrum artiklar på olika plattformar. För att göra det enkelt för dig att hitta dem samlar vi dem alla här.

Do it...

Prokrastinering är både en orsak till stressiga situationer och ett symptom på stress.

Prokrastinering är både en orsak till stressiga situationer och ett symptom på stress. Om du fortsätter förhala saker kommer du sannolikt att bli stressad eftersom du kommer mer och mer efter. Om du mår dåligt för att du är stressad, kanske du gör någonting roligare och förhalar för att inte behöva ta tag i situationen. Under lång tid har prokrastinering setts som ett tidsplaneringsproblem. På senar tid har dock forskning visat att prokrastinering beror på hur vi hanterar känslor.
Läs vidare…
En kvinna sedd bakifrån som greppar en öm axel. Ömheten illustreras som en röd cirkel på axeln / skulderbladet.

De kostsamma fallgroparna av arbetsrelaterad stress och presenteeism

Bill är en avdelningschef med ansvar för 50 anställda i ett mindre företag. De senaste månaderna har ett projekt som involverar större delen av avdelningens anställda varit hektiskt. Detta har tvingat många anställda att arbeta övertid några dagar per vecka. Bill vet att många anställda på avdelningen därför har börjat sin arbetsdag tidigare än normalt, tagit hand om sina barn under tidig kväll och sedan arbetat ytterligare några timmar efter att ha nattat barnen.
Läs vidare…
En person som klättrar upp för en isvägg.

Se utmaningar, inte problem

Jag tittar just nu närmare på ämnet motståndskraft (eng. resilience) bland enskilda och grupper av anställda för en kunds räkning. (Mer på detta ämne kommer.) Motståndskraft är en fördelaktig egenskap som kommer hjälpa dig hantera en arbetsmiljö som är i konstant förändring, osäker, komplex och tvetydig. Forskning har visat att hur motståndskraftig en anställd är, är starkt beroende av hens personlighet: positiva personlighetsdrag är viktiga. Även arbetsmiljön och kulturen i företaget där den anställda arbetar är avgörande för hur motståndskraftig en anställd är.
Läs vidare…
Ett ägg i ett skruvstäd

Borde inte varje person fokusera på att förbättra hur de hanterar press generellt sett och inte bara på hur de gör det på arbetet?

Jag publicerade nyligen en artikel med titeln ”5 korta saker alla borde känna till om utbrändhet” och fick två frågor på denna artikel som jag nu besvarar i en artikel var. Förra veckan besvarade jag frågan ”Tenderar vi att skylla stress på arbetet oavsett vad som pågår i vårt privatliv?” Om du inte läst den artikeln rekommenderar jag att du läser den artikeln först, eftersom denna artikel delvis bygger på den.
Läs vidare…
En man som står mot en svart bakgrund och pekar mot kameran.

Tenderar vi att skylla stress på arbetet oavsett vad som pågår i vårt privatliv?

Nyligen publicerade jag en kort artikel med titeln ”5 korta saker alla borde känna till om utbrändhet” och fick två frågor som jag kommer besvara i en artikel var. Fråga ett: Tenderar vi att skylla stress på arbetet oavsett vad som pågår i vårt privatliv? Tyvärr måste jag säga att jag har inget välgrundat svar på denna fråga. Jag har inte kunna hitta någon forskning som stöder eller motbevisar detta påstående / denna fråga.
Läs vidare…
Insidan av en utbränd röd tegelbyggnad med brända bjälkar av trä.

5 korta saker alla borde känna till om utbrändhet

Utbrändhet:

  • är inte ett sjukdomstillstånd,
  • är resultatet av kronisk stress på arbetsplatsen,
  • förebyggande åtgärder kostar anställda, arbetsgivare och samhälle mindre än reaktiva åtgärder i efterhand,
  • insatser på enhetsnivå, så som gruppnivå, är mer effektiva än insatser på individnivå,
  • orsakas oftast av följande faktorer: överbelastning på arbetet; brist på kontroll; otillräckliga belöningar; misslyckade sociala relationer; brist på rättvisa; och värderingskonflikt.
Till andra artiklar
En robot från en Terminatorfilm fraför en vägg av eld.

Mindfulness är inte en terminator för stress

Vid ett flertal tillfällen under mitt arbetsliv har jag varit pressad och i en stressad situation. Då jag är en oberoende och självständig person, är jag ovillig att belasta mina kollegor med mina, som jag skulle se dem, tillkortakommanden oavsett orsaken till pressen jag upplever. På något mirakulöst sätt tar jag mig alltid samman och lyckas plöja mig igenom arbetet. Plöjandet innebär oftast att jag börjar arbeta i gryningen, äter lunch och middag vid mitt skrivbord och arbetar långt efter midnatt, om inte hela natten.
Läs vidare…
Det spelar ingen roll vilken avslappningsteknik du praktiserar…

Stress vs avslappningsteknik: Stress vinner - Artikel 5(5)

I artikel 1-4 har vi utforskat vad det innebär att vara stressad, hur du känner igen stress i dig själv och andra samt några av hälsoriskerna som följer av stress. Nu kommer vi titta på vad du och din organisation kan göra. Om du eller en medarbetare redan visar symptom på en stressrelaterad sjukdom, så som tankspriddhet, svårigheter att planera sitt arbete, yrsel eller magproblem, så behövs så kallade tertiära interventioner.
Läs vidare…
Effekterna av stress-relaterade sjukdomar kan stanna med dig…

Stress – Valet av en livspartner? - Artikel 4(5)

I artikel 1-3 har vi utforskat vad det innebär att vara stressad och hur du känner igen stress i dig själv och andra. Nu kommer vi titta övergripande på vilka hälsorisker som arbetsrelaterad stress medför. När du är stressad ökar risken för att du utvecklar ohälsosamma beteenden. Vanliga sådana beteenden är stor alkoholkonsumtion, ingen fysisk träning, att äta mycket ohälsosam mat, att börja använda tobak och/eller droger, eller öka bruket av dessa.
Läs vidare…
Om du har en stressad kollega…

Vet du när en kollega är stressad? - Artikel 3(5)

I min senaste artikel talade jag om hur du kan känna igen när du själv är stressad. Men kanske är det inte du som är stressad, utan en medarbetare? Skulle du känna igen om en kollega är stressad? Eftersom du troligen inte vet hur din medarbetare känner dig är det bra att börja med att titta på hur de beter sig: De kan beklaga sig över huvudvärkar, spända muskler och/eller andra smärtor, problem med magen, yrsel, utmattning och sömnproblem.
Läs vidare…